مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از60,000$
شروع قیمت از60,000$
 • 1اتاق خواب
 • 1حمام
 • 60شروع متراژ از
 • 4 هفته قبل
شروع قیمت از210,000$
شروع قیمت از210,000$
 • 4 هفته قبل
شروع قیمت از98,000$
شروع قیمت از98,000$
 • 4 هفته قبل
شروع قیمت از80,000$
شروع قیمت از80,000$
 • 1اتاق خواب
 • 70شروع متراژ از
 • 3 ماه قبل
شروع قیمت از150,000$
شروع قیمت از150,000$
 • 1اتاق خواب
 • 60شروع متراژ از
 • 3 ماه قبل
شروع قیمت از45,000$
شروع قیمت از45,000$
 • 1اتاق خواب
 • 40شروع متراژ از
 • 3 ماه قبل
850,000$/دلار
850,000$/دلار
 • 4اتاق خواب
 • 315متر مربع
 • 3 ماه قبل
شروع قیمت از100,000$
شروع قیمت از100,000$
 • 1اتاق خواب
 • 1حمام
 • 70شروع متراژ از
 • 4 ماه قبل
530,000$/دلار
530,000$/دلار
 • 2اتاق خواب
 • 145
 • 5 ماه قبل

تماس با ما