مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 3: 196

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

216,000$

تعداد اتاق خواب: 3: 196

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

2 سال قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 سال قبل

شروع قیمت از59,500$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 54

آپارتمان, مسکونی

admin

2 سال قبل

شروع قیمت از59,500$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 54

آپارتمان, مسکونی

2 سال قبل

شروع قیمت از89,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از: 75

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

2 سال قبل

شروع قیمت از89,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از: 75

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 سال قبل

شروع قیمت از78,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 26

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

2 سال قبل

شروع قیمت از78,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 26

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 سال قبل

شروع قیمت از88,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از: 66

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

امینه ییلماز

2 سال قبل

شروع قیمت از88,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از: 66

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 سال قبل


تماس با ما