مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از57,000$

تعداد اتاق خواب: 2

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از57,000$

تعداد اتاق خواب: 2

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

شروع قیمت از53,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

شروع قیمت از53,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل


تماس با ما