مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

4 روز قبل

270,000$

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

4 روز قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

1 هفته قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

1 هفته قبل

شروع قیمت از340,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 110

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

3 هفته قبل

شروع قیمت از340,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 110

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

3 هفته قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

مسکونی, ویلا

1 ماه قبل

990,000$

مسکونی, ویلا

1 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3شروع متراژ از : 200

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

485,000$

تعداد اتاق خواب: 3شروع متراژ از : 200

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3: 196

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

216,000$

تعداد اتاق خواب: 3: 196

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل


تماس با ما