مقايسه آگهی ها

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

admin

1 سال قبل

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

1 سال قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, شهرک, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

130,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, شهرک, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از60,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از60,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از300,000$150,000$

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 220

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از300,000$150,000$

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 220

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از114,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 125

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

2 سال قبل

شروع قیمت از114,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 125

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 سال قبل


تماس با ما