مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از36,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 55

آپارتمان, شهرک, مسکونی

admin

1 ماه قبل

شروع قیمت از36,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 55

آپارتمان, شهرک, مسکونی

1 ماه قبل

شروع قیمت از70,000$

شهرک, مجتمع, مسکونی

admin

4 ماه قبل

شروع قیمت از70,000$

شهرک, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

admin

10 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

10 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

10 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

10 ماه قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, شهرک, مجتمع, مسکونی

admin

10 ماه قبل

130,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, شهرک, مجتمع, مسکونی

10 ماه قبل

شروع قیمت115,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

10 ماه قبل

شروع قیمت115,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

10 ماه قبل

500,000$/دلار
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

11 ماه قبل

500,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

11 ماه قبل


تماس با ما