مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از45,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 40

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از45,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 40

1 سال قبل

850,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

admin

1 سال قبل

850,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

240,000$

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

1 سال قبل

شروع قیمت از300,000$150,000$

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 220

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از300,000$150,000$

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 220

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

1 سال قبل


تماس با ما