مقايسه آگهی ها

485,000$
 • 3اتاق خواب
 • 200شروع متراژ از
 • 3 هفته قبل
216,000$
 • 3اتاق خواب
 • 196
 • 3 هفته قبل
شروع قیمت از57,000$
شروع قیمت از57,000$
 • 2اتاق خواب
 • 1 ماه قبل
شروع قیمت از230,000$
شروع قیمت از230,000$
 • 1اتاق خواب
 • 100شروع متراژ از
 • 1 ماه قبل
شروع قیمت از125,000$
شروع قیمت از125,000$
 • 117شروع متراژ از
 • 1 ماه قبل
شروع قیمت از69,000$
شروع قیمت از69,000$
 • 2اتاق خواب
 • 85شروع متراژ از
 • 2 ماه قبل
شَروع قیمت از58,000$
شَروع قیمت از58,000$
 • 1اتاق خواب
 • 1حمام
 • 66شروع متراژ از
 • 2 ماه قبل
شروع قیمت از75,000$
شروع قیمت از75,000$
 • 1اتاق خواب
 • 1حمام
 • 65شروع متراژ از
 • 2 ماه قبل

تماس با ما