مقايسه آگهی ها

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 روز قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 روز قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

7 روز قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

7 روز قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

1 هفته قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

1 هفته قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

1 هفته قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

1 هفته قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

215,000$

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 هفته قبل

500,000$/دلار
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 هفته قبل

500,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 هفته قبل


تماس با ما