مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از60,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از60,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از210,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از210,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از98,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از98,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از150,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از150,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

215,000$

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل


تماس با ما