مقايسه آگهی ها

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

2 ماه قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

2 ماه قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

2 ماه قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

2 ماه قبل

73,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2: 85

آپارتمان, مسکونی

2 ماه قبل

73,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2: 85

آپارتمان, مسکونی

2 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

215,000$

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل


تماس با ما