مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از699,000$

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2: 240

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

5 ماه قبل

شروع قیمت از699,000$

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2: 240

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

شروع قیمت از36,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 55

آپارتمان, شهرک, مسکونی

admin

5 ماه قبل

شروع قیمت از36,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 55

آپارتمان, شهرک, مسکونی

5 ماه قبل

شروع قیمت از93,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 70

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

8 ماه قبل

شروع قیمت از93,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 70

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

8 ماه قبل

شروع قیمت از70,000$

شهرک, مجتمع, مسکونی

admin

8 ماه قبل

شروع قیمت از70,000$

شهرک, مجتمع, مسکونی

8 ماه قبل

شروع قیمت از60,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

10 ماه قبل

شروع قیمت از60,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

10 ماه قبل

شروع قیمت از210,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

10 ماه قبل

شروع قیمت از210,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

10 ماه قبل

شروع قیمت از105,000$
اقامت ترکیه

اتاق خواب: 1حمام: 1: 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

10 ماه قبل

شروع قیمت از105,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

10 ماه قبل


تماس با ما