مقايسه آگهی ها

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

3 هفته قبل

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

3 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

4 هفته قبل

240,000$

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

4 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

2 ماه قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

2 ماه قبل

270,000$

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

2 ماه قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

2 ماه قبل

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل

990,000$

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل


تماس با ما