مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از40,000$

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 95

شهرک, ویلا

admin

8 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 95

شهرک, ویلا

8 ماه قبل

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

240,000$

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

admin

2 سال قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

admin

2 سال قبل

270,000$

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

2 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

admin

2 سال قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

2 سال قبل

مسکونی, ویلا

admin

2 سال قبل

990,000$

مسکونی, ویلا

2 سال قبل


تماس با ما