مقايسه آگهی ها

73,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2: 85

آپارتمان, مسکونی

3 ماه قبل

73,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2: 85

آپارتمان, مسکونی

3 ماه قبل

80,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 90

3 ماه قبل

80,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 90

3 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

3 ماه قبل

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

215,000$

تعداد اتاق خواب: 2: 95

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

500,000$/دلار
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

500,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

4 ماه قبل

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

4 ماه قبل


تماس با ما