مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از130,000$

شروع متراژ از : 72

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از130,000$

شروع متراژ از : 72

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از58,000$

شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از58,000$

شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از53,000$
خرید ملک در آنتالیا

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از53,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از105,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از105,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از114,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 125

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از114,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 125

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از65,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از117,000$

تعداد اتاق خواب: 3شروع متراژ از : 148

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از117,000$

تعداد اتاق خواب: 3شروع متراژ از : 148

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل


تماس با ما