مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

4 ماه قبل

240,000$

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

4 ماه قبل

شروع قیمت از495,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از495,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از60,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از60,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از395,000$

تعداد اتاق خواب: 3: 200

آپارتمان, اداری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از395,000$

تعداد اتاق خواب: 3: 200

آپارتمان, اداری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

5 ماه قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

5 ماه قبل

270,000$

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

5 ماه قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

5 ماه قبل


تماس با ما