مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

2 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل

270,000$

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

3 ماه قبل

شروع قیمت از340,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 110

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از340,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 110

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از550,000$

شروع متراژ از : 100

آپارتمان, اداری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از550,000$

شروع متراژ از : 100

آپارتمان, اداری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

4 ماه قبل


تماس با ما