مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

admin

1 سال قبل

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

1 سال قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, شهرک, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

130,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 65

آپارتمان, شهرک, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت115,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت115,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1: 65

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 120

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

500,000$/دلار
خرید ملک در ترکیه

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

500,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

210,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

مسکونی, ویلا

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

240,000$

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 185

مسکونی, ویلا

1 سال قبل


تماس با ما