مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از340,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 110

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از340,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 110

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از550,000$

شروع متراژ از : 100

آپارتمان, اداری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از550,000$

شروع متراژ از : 100

آپارتمان, اداری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, تجاری, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از190,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 80

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

شروع قیمت از190,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 80

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

6 ماه قبل

مسکونی, ویلا

6 ماه قبل

990,000$

مسکونی, ویلا

6 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3شروع متراژ از : 200

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

7 ماه قبل

485,000$

تعداد اتاق خواب: 3شروع متراژ از : 200

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

7 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3: 196

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

7 ماه قبل

216,000$

تعداد اتاق خواب: 3: 196

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

7 ماه قبل


تماس با ما