مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از495,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از495,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از60,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از60,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

شروع قیمت از300,000$150,000$

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 220

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

شروع قیمت از300,000$150,000$

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 220

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

admin

1 سال قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 2شروع متراژ از : 100

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

350,000$

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2: 500

مسکونی, ویلا

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

270,000$

تعداد اتاق خواب: 4+1تعداد حمام: 2: 280

مسکونی, ویلا

1 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

admin

1 سال قبل

1,250,000$

تعداد اتاق خواب: 7+1: 450

مسکونی, ویلا

1 سال قبل


تماس با ما