+90 552 642 72 70

+90 553 776 42 50

+90 505 017 16 50

Tapu

Türkiye'de tapu senedine “Tapu” denir. Bir mülkün mülkiyet haklarını kanıtlayan resmi ve yasal bir belgedir. Taşınmazın konum, mal sahibi, tip, boyut bilgilerini kaydeder.
Tapu sicil ve arşivinin yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'dür. Türkiye'nin her şehrinde TKGM'nin (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – TKGM) tapu müdürlükleri bulunmaktadır. 1847 yılında Defterhane-i Amire adıyla kurulan TKGM, Osmanlı İmparatorluğu'nun genç Türkiye Cumhuriyeti'ne miras bıraktığı bir kurumdur.
Türkiye'deki tüm mülkler mülk sahibidir. Türkiye'de bir mülke sahip olduğunuzda, üzerinde tam mülkiyet hakkınız olur ve ailenizin ölümünüzden sonra miras (veraset) hakkı vardır.

Türkiye'de Tapu Devir İşlemleri Nasıl İşler?

Tapu devri, satıcının başvurusu ile ilgili olarak tapu dairelerinde gerçekleşir. Başvurular hafta içi öğlen saatlerine kadar kabul edilmektedir. Alıcıların başvuru sırasında tapu dairesinde bulunmalarına gerek yoktur.
TAPU içeriği:
1- Mülkle ilgili eksiksiz bilgiler (mülk adresi – mahalle veya sokak adı – mülk numarası).
2- Satın alınan dairenin dahil olduğu projenin bulunduğu arsa numarası.
3- Apartman alanı ve (apartman numarası – bina numarası – kat – genel olarak proje alanı) hakkında detaylı bilgiler.
4- Mülk sahibinin kişisel fotoğrafı.
5- Mülkün satış için dolaşımdaki para birimi olan Türk Lirası cinsinden satın alma bedeli.
6- Mülk sahibi hakkında tam kişisel bilgiler.
Satıcı tapu devir başvurusuna giderken gerekli belgeleri tapu dairesine götürür. Başvuru ile nihai imza arasında geçen süre içerisinde tapu masraflarının ödenmesi gerekmektedir. Giderler, tapu devir vergisi, damga vergileri ve döner sermayeyi içerir.
Tapu devir belgeleri hazırlandıktan sonra tapu dairesi, randevu tarihini ve saatini açıklayan bir SMS göndererek her iki tarafı da nihai imzaya davet eder. Randevu tarihi, en geç iki gün içinde, çoğunlukla aynı gün öğleden sonra olmak üzere tapu dairesindeki iş hacmine bağlıdır. Taraflardan herhangi biri yabancı ise, evraklar sadece Türkçe olarak hazırlandığından, temlik şartlarını tarafa açıklamak için tapu dairesinde yeminli tercüman bulunmalıdır. Satıcı ve alıcı tapu devir sözleşmesini imzaladıktan sonra tapu görevliler tarafından bastırılarak alıcıya verilir.

Türkiye'deki TAPU türleri hakkında bilgi edinin
Harçları ödeme ve tapu kayıt işlemlerini takip ederken, en ünlüsü olan çeşitli TAPU türlerinin varlığını fark edeceğiz:
1) Kırmızı Tapu: Kurum bünyesinde (apartman – villa – ofis – arsa) satın alınarak düzenlenir.
2)Mavi Tapu: Tarım veya kümes hayvancılığı için kullanılan tarım arazilerini ifade eder.

türkiye'de türk tapu (tapu) türleri

1-İmar ve Tarım Arazilerine Uygun Tapu

Yapılaşmaya uygun veya geçerli olmayan boş parseller olarak tescil edilen bu mülkler. Bu arazi parçası, imar için arazi statüsünü kazanmak için imar planının içerdiği bir alan içinde yer almalıdır. Ancak arsa statüsünü kazanmak, bina yapmak anlamına gelmez. Bu parçanın projelendirilmesi ve yapı ruhsatının alınması. Alanın imar durumu ve imar çapının ilgili belediye tarafından imar planı kapsamında değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Parça yol üzerinde yer alabilir veya halka açık bir parka veya yeşil bir alana ve benzerlerine tahsis edilebilir. Tarla olarak nitelendirilen mülkler arazidir, ancak bazen tapu belgesinde kayıtlı arazi veya parça, alandaki imar plan değişikliği nedeniyle imar statüsü verilmiş bir tarım arazisi olabilir, Tapuda tarım arazisi olarak kalırken tapuda inceleme yapılmaması nedeniyle mülkün cinsini değiştirecek. Bu durumlarda ilgili belediyeler tarafından bilgi alınmalıdır.

2. Bina Başlıkları

Bu tip tapu belgelerinde, taşınmazın bağımsız bölümlerine ilişkin özel bilgilere değinilmeden, ana kamu mülkiyeti bilgilerine yer verilir. Bu, mülkün bağımsız evler, hangarlar, depolar, fabrikalar ve benzeri binalar gibi ayrı bölümlere ayrılmayan tek bir birim olarak tescil edildiği anlamına gelir.

3. Gayrimenkul İrtifakları

Kuruluşunun kesin olarak tamamlanmasından sonra gayrimenkulün mülkiyet hakkının kaydedilmesi ve her bölümün ayrı ayrı kullanılmasının onayı ile içindeki bağımsız bölümlerin atanması ve her bölüm malikin mülkiyetini kanıtlayan tam unvan için düzenlenmesi için kullanılan tahvillerdir. söz konusu binadaki bağımsız bölüme olan bağın

4. İrtifak ve mülkiyet kayıt katı

Kat mülkiyeti kaydı, ev sahibinin haklarını korumak için gereklidir. Tapu, binanın belirtilen katında mülkün malikinin kendisine ait olduğunu göstermek için alınan belgedir. Kat mülkiyeti kaydı, binanın tamamen imar yasasına uygun olarak inşa edildiğinin kısa bir kanıtıdır.
“Kat irtifakı” olarak adlandırılan bir diğer kayıt ise, genellikle inşaat müteahhitleri tarafından projeye finansman sağlamak için düzenlenen ve Türkçe'de “Kat irtifakı” olarak anılır.
Bu kayıt, mülkün hisselerini ve her bir malikin hissesini tanımlar. ECC'de, tapu senedinde sadece ortadaki kare belirtilir, bu da tapuya (Tapu) tapu senedi değil irtifak senedi unvanını verir. Bu tür gayrimenkul bonosu, tam tapu alınmadan önce geçilmesi gereken aşama olarak tanımlanır ve irtifak hakkı, henüz tamamlanmamış belirli bir arsa üzerinde yapılacak inşaatta tahvil sahibinin unvanını kanıtlar. , Ancak Emlak Dairesi'nin (Tapu) kayıtlarında, her bir bölümünün yeri ve numarası ve sahibi olduğu kişi belirtilerek kayıtlıdır. Projenin veya yapının belediyeden konut onayı ile tamamlanması halinde – Türk şartlarına ve standartlarına uygun ise – irtifak senedi tapu olur.
İnşaat müteahhitleri genellikle alıcıya satılacak binanın özelliklerini bu sicil vasıtasıyla özelliklerin ayrıntılı bir açıklaması şeklinde sunar, ancak öte yandan katın mülkiyetini kaydetmek için bir belge gerekir çünkü bu belge ev sahibinin konut ruhsatı almasını sağlar.
Kat mülkiyetine ilişkin 27 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5711 sayılı 2007 tarihli Kanun, kat kaydı alınması gerektiğini belirtmektedir. Kanun, mülkü kaydettirmeyen ve kat mülkiyet belgesi almayan emlakçılara para cezası verileceğini öngörüyor.

5. Tam tapular

Tamamen kurulduktan sonra gayrimenkul mülkiyetini kaydeden bir tahvil olan Türkçe (Kat Mülkiyeti) denir. Bağımsız bölümler, her bölümün ayrı ayrı onayı ile atanır. Tahvilin mülkiyeti, söz konusu binanın bağımsız bölümü tarafından kanıtlanır.
Tarım arazileri ile yapılaşmaya elverişli arazilerin tapu ve irtifak hakları, burada yer alan bilgiler bakımından farklıdır. Tapu belgesinde bu tür bilgilerin bulunmaması halinde, bu teminatlar dairenin veya bağımsız bölümün numarasını, binadaki yerini ve inşaat halindeki arsadaki payını içerir, bu da söz konusu mülkün henüz edinilmediği anlamına gelir. tam tapu veya gayrimenkul irtifak hakkı, ancak bağımsız bölümün sayısı, yeri, arsa payı ve buna ilişkin diğer bilgiler ve türü sömürge arazisi ise, taşınmazın irtifak hakkını almış olduğu anlamına gelir, mülkün bir bina, bir villa veya bir apartman dairesi olarak belirtilmesi, söz konusu mülkün tam unvanını aldığı anlamına gelir.
Bu, Tapu türündeki bir referans aracılığıyla bilinir: tam mülkiyet, gayrimenkul irtifak hakkı veya geçiş mülkiyeti.
Binanın toplam alanı, parça sayısı, ilgili kişinin bölümü, bu bölümün numarası ve hangi katta yer aldığı özellikleri ile birlikte tam tapuda gösterilecektir. Bu tip, alıcının bulunduğu bölümü açıkça belirtir ve belirtilen bölümün mülkiyetinin ilgili kişiye devredildiğini teyit eder, bu tür yasal olarak tamamlanmış bir gayrimenkul tahvili türüdür ve gayrimenkul sahipleri tarafından konutun onayını aldıktan sonra alınır. Belediye, projeyi Türk standartlarına göre onaylayarak, konut ve konut sahiplerinin hiçbir yasal sorunla karşılaşmadığını belirtti.

6. Konut Dairesi Onayı

Belirli kriterlere göre yapılan binalara belediye tarafından verilen onay, söz konusu binanın onaylı inşaat projesine göre yapıldığını kanıtlar. Konut ruhsatı alabilmek için yangın merdiveninin varlığı, acil durumlar ve binanın depreme dayanıklı olması, binadaki yangın söndürücüler ve diğerleri gibi devletin koyduğu standartlara uyulması gerekmektedir. projeyi kuracak müteahhit veya müteahhit firma üzerinde konut departmanının onayını alma görevi ve onay alındıktan sonra konut bonoları tüm alıcılara tam tapuya dönüştürülecektir.

7. Geçiş Dönemi Tapuları

Geçici mülkiyet, yılın belirli bir dönemi için mülk üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Mülkün geçici mülkiyeti, yılda 7-10 veya 15 günlük bir süre ile belirlenir, yani özel mülklerde tatil ve tatil için yaygın olan bu mülkün zaman kullanımının belirlenmesi ile birlikte bir mülkün satın alınması. sevmek. Mal sahibi, satıştan, kiralamadan ve diğer kişilere haklarından feragat etmekten tüm mülkiyet haklarına sahiptir.

Tapu ücretleri
Dairenin tamamı ödendiğinde ödenen, nakit olarak ödenmesi durumunda doğrudan, taksitli ödemelerde ise Tabu ücretinin tamamlanması üzerine ödenir. vadesi gelen taksitler, mülk sahibi toplam mülk fiyatının 4%'sini öder (Sadece bir kez ödenir).
Türkiye'de bir mülkü listelerken dikkat edilmesi gerekenler
1- Tapuda taşınmazın cinsinin belirtilmesi gerekliliği ve bu kutuda taşınmazın mülkiyetinin halen irtifak hakkı mı yoksa tam tapuya mı çevrildiği belirtilir.
2- Mülkün cinsi açıkça belirtilmişse (apartman – villa – ticari mağaza), tapusunun tamamını almış demektir.
3- Taşınmaz bilgilerinden (kat – alan – gayrimenkul numarası) bahsedildiğinde, hala irtifak hakkı olduğu ve tam mülkiyete dönüştürülmediği anlamına gelir.

Türkçe Tapu Açıklaması: Kullanılan Terimlerin Anlamları
Taşınmaz bilgileri/Emlak Bilgileri: Gayrimenkulün adresi hakkında bilgi
• İl: Şehir
• İlçe: İlçe
• Mahalle/Köy: İlçe/Köy
• Ada: Blok numarası
• Parsel: Parsel numarası
• Yüz Ölçümü: Arazi alanının büyüklüğü
• Niteliği: Özellik (boş, ekili veya binalı arazi)
Bağımsız Bölüm/Bağımsız Bölüm: Apartman, ev vb. bağımsız birime ilişkin bilgiler.
• Arsa Payı: Arazi payı
• Proje Alanı: Proje metrekare
• Blok/Giriş/Kat No: Blok/Giriş/Kat numaraları
• Bağımsız Bölüm No: Bağımsız bir daire, ev veya dubleks birim numarası olup olmadığı gibi yapısal durumlar
• Cilt/Sayfa No: Cilt/sayfa sayısı
Malik bilgileri/Sahip Bilgileri: Mülk sahipleri hakkında bilgiler
• Adı/Soyadı – Baba Adı: Mevcut sahip(ler)in ve babasının ad(lar)ı
• Hissesi: Paylaş
Tescile ilişkin bilgiler/Kayıt bilgileri: Konum, fiyat ve taşınmazın türü ile ilgili bilgiler
• Taşınmaz İpucu/No: Mülkün cinsi ve sayısı
• Edinme Şebebi: Satın alma nedeni
• İşlem Bedeli: Alış fiyatı
• Konum Bilgisi: Adres bilgileri (QR Code)
• Tescil Tarihi/Yevmiye No: Kayıt tarihi

$
  • $
  • TL
Whatsapp