مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

1 ماه قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

1 ماه قبل

شروع قیمت از150,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

شروع قیمت از150,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

شروع قیمت از45,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 40

1 ماه قبل

شروع قیمت از45,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 40

1 ماه قبل

850,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

1 ماه قبل

850,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

1 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

3 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

3 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

3 ماه قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

3 ماه قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

3 ماه قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

3 ماه قبل


تماس با ما