مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

2 هفته قبل

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

2 هفته قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

شروع قیمت از40,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 50

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

1 ماه قبل

72,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 80

آپارتمان, مسکونی

1 ماه قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

1 ماه قبل

85,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2: 120

آپارتمان, مسکونی

1 ماه قبل

73,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2: 85

آپارتمان, مسکونی

1 ماه قبل

73,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2: 85

آپارتمان, مسکونی

1 ماه قبل

80,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 90

1 ماه قبل

80,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1: 90

1 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

98,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 105

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

1 ماه قبل

86,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 110

1 ماه قبل


تماس با ما