مقايسه آگهی ها

شروع قیمت از60,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از60,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از210,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از210,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

4 هفته قبل

شروع قیمت از98,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

شروع قیمت از98,000$

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

1 ماه قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

3 ماه قبل

شروع قیمت از80,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 70

3 ماه قبل

شروع قیمت از150,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از150,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 60

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

3 ماه قبل

شروع قیمت از45,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 40

3 ماه قبل

شروع قیمت از45,000$

اتاق خواب: 1شروع متراژ از : 40

3 ماه قبل

850,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

3 ماه قبل

850,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 315

3 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

4 ماه قبل

شروع قیمت از100,000$

اتاق خواب: 1حمام: 1شروع متراژ از : 70

4 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل

530,000$/دلار

تعداد اتاق خواب: 2: 145

آپارتمان, مجتمع, مسکونی

5 ماه قبل


تماس با ما